TV& VIDEO

sản phẩm độc đáo

Đông Hưng - Vùng đất phát lộc

Đông Hưng - Vùng đất phát lộc

VTV.vn - Phát lộc là một loại cây riêng có ở vùng đất Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Người dân nơi đây đã tự tay tạo ra những sản phẩm độc đáo từ loại cây này.