TV& VIDEO

sản phẩm độc đáo

Dùng người thật làm... biển quảng cáo

Dùng người thật làm... biển quảng cáo

VTV.vn - Sử dụng chính người thật làm biển quảng cáo là một cách thức giới thiệu sản phẩm độc đáo tại Liberia.