TV& VIDEO

sản phẩm thép

Bế tắc đàm phán giữa EU, Nhật Bản với Mỹ về thuế thép và nhôm

Bế tắc đàm phán giữa EU, Nhật Bản với Mỹ về thuế thép và nhôm

VTV.vn - Mỹ đã không làm sáng tỏ về việc EU và Nhật Bản có thể được miễn trừ những biện pháp đánh thuế mới của Washington đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.