TV& VIDEO

sản phẩm thực phẩm

Bộ Y tế cắt giảm 95% thủ tục hành chính

Bộ Y tế cắt giảm 95% thủ tục hành chính

VTV.vn - Trên 90% sản phẩm thực phẩm sẽ không cần phải làm các thủ tục hành chính như hiện nay.