TV& VIDEO

sản xuất hàng giả

Phân bón giả, kém chất lượng - Ảnh hưởng đến uy tín quốc gia

Phân bón giả, kém chất lượng - Ảnh hưởng đến uy tín quốc gia

VTV.vn - PTTg Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hành vi sản xuất, mua bán phân bón giả, kém chất lượng, thực phẩm bẩn... ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhân dân và uy tín của quốc gia.