TV& VIDEO

sản xuất lúa

Long An: Đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Long An: Đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VTV.vn - Tỉnh Long An đã quyết định đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng từ nay đến năm 2020 để hỗ trợ phát triển nền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.