TV& VIDEO

sản xuất lúa

Thủ tướng tin tưởng Hải Hậu (Nam Định) sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thủ tướng tin tưởng Hải Hậu (Nam Định) sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

VTV.vn - Thủ tướng mong muốn tỉnh Nam Định phấn đấu đến năm 2019 sẽ là tỉnh đạt 100% số huyện nông thôn mới và huyện Hải Hậu sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của Việt Nam.