TV& VIDEO

sản xuất nông nghiệp

Dùng tin nhắn để...  tưới nước tự động cho cây trồng

Dùng tin nhắn để... tưới nước tự động cho cây trồng

VTV.vn - Nhận thấy việc tưới tiêu tốn quá nhiều thời gian, Nguyễn Quốc Huy (Đà Lạt) đã quyết tâm làm một hệ thống tưới tự động điều khiển bằng tin nhắn điện thoại.