sản xuất nông nghiệp

Nông dân Pháp hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ

Nông dân Pháp hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ

VTV.vn - Hợp tác xã đồng hành cùng nông dân Pháp đã khiến cho việc điều phối các sản phẩm hữu cơ ổn định hơn và thị trường này cũng tăng mạnh.