sản xuất nông nghiệp

Ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp

Ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Ô nhiễm môi trường từ sản xuất nông nghiệp đã được nói đến nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa có một giải pháp nào đủ mạnh để tạo sự thay đổi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive