sản xuất nông nghiệp

Đề xuất chính sách về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Đề xuất chính sách về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive