TV& VIDEO

sản xuất thành công

Việt Nam sản xuất thành công đông trùng hạ thảo

Việt Nam sản xuất thành công đông trùng hạ thảo

VTV.vn - Viện Hóa học - Vật liệu , Bộ Quốc phòng vừa công bố đã nghiên cứu và sản xuất thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.