TV& VIDEO

sản xuất thương mại

Xuất khẩu 11.600 tấn Hydroxit nhôm sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản

Xuất khẩu 11.600 tấn Hydroxit nhôm sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản

VTV.vn - Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV đã xuất kho lô hàng đầu Xuân Đinh Dậu để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.