TV& VIDEO

sản xuất tôm giống

Bình Định có khu nuôi tôm công nghệ cao đầu tiên

Bình Định có khu nuôi tôm công nghệ cao đầu tiên

VTV.vn - Khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính lần đầu tiên vừa được triển khai tại Bình Định với quy mô lớn lên tới hơn 300 ha.