TV& VIDEO

sản xuất tôm giống

Nhiều DN "ma" giả mạo thương hiệu tôm giống Ninh Thuận

Nhiều DN "ma" giả mạo thương hiệu tôm giống Ninh Thuận

VTV.vn - Hiện đang xuất hiện những doanh nghiệp cung ứng tôm giống giả thương hiệu tôm giống Ninh Thuận khiến người sản xuất tôm giống bức xúc, lo lắng.