TV& VIDEO

sản xuất xi măng

Năm 2016 không thêm mới dây chuyền sản xuất xi măng

Năm 2016 không thêm mới dây chuyền sản xuất xi măng

VTV.vn - Mặc dù năm 2016 không có thêm dây chuyền xi măng mới nào được đưa vào hoạt động nhưng công suất hiện tại được khẳng định vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.