TV& VIDEO

sáng tạo Việt Nam

Công bố "Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016"

Công bố "Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016"

VTV.vn - "Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016" tuyển chọn và công bố 71 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ từ 186 công trình do các Bộ, ngành giới thiệu.