Sao nhập ngũ

Bị rắn bò qua người, sao phim Zippo, Mù tạt và em chạm đến tận cùng của sợ hãi

Bị rắn bò qua người, sao phim Zippo, Mù tạt và em chạm đến tận cùng của sợ hãi

VTV.vn - Thừa nhận sợ nhất rắn nhưng Bình An và Xuân Phúc đã nằm im khi bị rắn bò qua người. Trong khi đó, Quốc Thiên bỏ của chạy lấy người và bị rắn cắn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive