TV& VIDEO

sạt lở đê biển

Cà Mau được hỗ trợ 80 tỷ đồng phòng chống thiên tai

Cà Mau được hỗ trợ 80 tỷ đồng phòng chống thiên tai

VTV.vn - Trong mùa hạn hán, xâm nhập mặn sắp tới, tỉnh Cà Mau đã được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn 80 tỷ đồng dành cho các công trình phòng chống thiên tai.