TV& VIDEO

sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở nghiêm trọng các dòng sông ở Quảng Trị

Sạt lở nghiêm trọng các dòng sông ở Quảng Trị

VTV.vn - Ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là các cơn lũ lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng các hệ thống sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.