TV& VIDEO

Sạt lở núi

Tìm giải pháp tái định cư bền vững cho vùng sạt lở núi Quảng Nam

Tìm giải pháp tái định cư bền vững cho vùng sạt lở núi Quảng Nam

VTV.vn - Trung ương và các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam đang triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp tái định cư cho các làng bị lở đất vùi lấp hoặc trong vùng nguy cơ sạt lở.