Seoul

CIEM: Chưa có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý kinh tế chia sẻ

CIEM: Chưa có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý kinh tế chia sẻ

VTV.vn - Thế giới hiện chưa có khung pháp lý hoàn thiện để quản lý chặt chẽ kinh tế chia sẻ với những dịch vụ trực tuyến kiểu mới như Airbnb, Uber, Grab...