TV& VIDEO

sĩ quan Việt Nam

Tập huấn phòng tránh bom, mìn cho các sĩ quan Việt Nam

Tập huấn phòng tránh bom, mìn cho các sĩ quan Việt Nam

VTV.vn - Đây là những kinh nghiệm rất hữu ích cho Việt Nam để tiếp tục triển khai lực lượng tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, những địa bàn còn nhiều phức tạp.