sĩ tử

Những chuyện các sĩ tử nhất định phải làm hậu thi cử

Những chuyện các sĩ tử nhất định phải làm hậu thi cử

VTV.vn - Kết thúc kỳ thi căng thẳng, các sĩ tử có khá nhiều công việc cần làm như dò đáp án để ước lượng số điểm, sẵn sàng tâm lý để chọn ngành học và trường đào tạo...