siết chặt quản lý

Siết chặt quản lý đất đai tại nơi dự kiến hình thành đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong

Siết chặt quản lý đất đai tại nơi dự kiến hình thành đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn hỏa tốc về việc chỉ đạo tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.