TV& VIDEO

sinh trắc học

Xu hướng công nghệ nào sẽ định hình trong năm 2018?

Xu hướng công nghệ nào sẽ định hình trong năm 2018?

VTV.vn - Các doanh nghiệp tiên phong ngành công nghệ đã đưa ra những ý tưởng định hướng xu hướng công nghệ tiêu dùng trong năm nay. Xu hướng công nghệ nào sẽ định hình năm 2018?