TV& VIDEO

sinh trắc học

Camera Bellus3D - Máy quét tạo mặt nạ 3D

Camera Bellus3D - Máy quét tạo mặt nạ 3D

VTV.vn - Bạn có tin một chiếc máy quét có khả năng tạo ra hình mẫu 3D khuôn mặt của bạn chỉ trong vòng vài chục giây?