TV& VIDEO

sinh viên nước ngoài

Ngày văn hóa quốc tế dành cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam

Ngày văn hóa quốc tế dành cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, Ngày văn hóa quốc tế dành cho sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt Nam đã diễn tại Hà Nội vào chiều 15/12.