sinh viên Việt Nam

Vòng tay nước Mỹ thứ 5 - Cầu nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Vòng tay nước Mỹ thứ 5 - Cầu nối việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

VTV.vn - Trong chuỗi sự kiện Vòng tay nước Mỹ lần thứ 5, lần đầu tiên Diễn đàn định hướng nghề nghiệp đã được tổ chức dành cho các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive