TV& VIDEO

Cô Tô

Mang nhiệt huyết tuổi trẻ đến với biển, đảo Tổ quốc

Mang nhiệt huyết tuổi trẻ đến với biển, đảo Tổ quốc

VTV.vn - 3 ngày qua, 500 sinh viên ưu tú cả nước đã có mặt tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh trong chương trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" và có những trải nghiệm khó quên.