TV& VIDEO

sinh viên

Hàng nghìn sinh viên bị cảnh báo buộc thôi học ở TP.HCM

Hàng nghìn sinh viên bị cảnh báo buộc thôi học ở TP.HCM

VTV.vn - Nhiều trường đại học TP.HCM tại có hàng trăm, thậm chí gần cả nghìn sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học sau khi kết thúc năm học 2016 - 2017.