TV& VIDEO

sinh viên

Nhiều sinh viên bị lợi dụng vào đường dây bán hàng rong

Nhiều sinh viên bị lợi dụng vào đường dây bán hàng rong

VTV.vn - Hiện nay, nhiều sinh viên các trường Đại học danh tiếng lại dễ dàng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng trong đường dây chăn dắt bán hàng rong.