TV& VIDEO

smartphone Android

Khác biệt "khó đỡ" giữa người dùng iPhone và smartphone Android

Khác biệt "khó đỡ" giữa người dùng iPhone và smartphone Android

VTV.vn - Người dùng iPhone thích mua đồ tại cửa hàng H&M, trong khi người dùng smartphone Android dường như lại kết đồ của Levi's hơn.