TV& VIDEO

smartphone cao cấp

Những thay đổi cách mạng trên iPhone X có giá từ 999 USD

Những thay đổi cách mạng trên iPhone X có giá từ 999 USD

VTV.vn - iPhone X là sản phẩm đánh dấu cuộc cách mạng của iPhone sau 10 năm sản phẩm này ra mắt. Đây là chiếc smartphone đánh dấu mốc mới trong chiến lược kinh doanh của Apple.