smartphone

Samsung sẽ không thể làm được điều này trong năm 2018

Samsung sẽ không thể làm được điều này trong năm 2018

VTV.vn - Với doanh số bán chậm chạp của Galaxy S9, gần như chắc chắn Samsung sẽ không thể đạt được doanh số bán như mục tiêu đã đề ra trước đó.