TV& VIDEO

số điện thoại

Khám phá nơi trả lời hàng vạn em nhỏ về đường đi của ông già Noel

Khám phá nơi trả lời hàng vạn em nhỏ về đường đi của ông già Noel

VTv.vn - Theo NORAD, công chúng có thể truy cập website tương tác 3-D www.noradsanta.org để theo dõi hành trình phát quà của ông già Noel trên khắp thế giới.