Sở giao dịch chứng khoán

Hai mã cổ phiếu bị hủy niêm yết vì chậm công bố thông tin

Hai mã cổ phiếu bị hủy niêm yết vì chậm công bố thông tin

VTV.vn - 40,2 triệu cổ phiếu KTB với tổng giá trị 402 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết từ 3/3/2016 và 21,6 triệu cổ phiếu PTK với tổng giá trị 216 tỷ đồng bị hủy niêm yết từ 25/2/2016.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive