TV& VIDEO

Sở giao dịch chứng khoán

Hệ thống của HOSE bị sự cố, hàng loạt giao dịch bị ngưng trệ

Hệ thống của HOSE bị sự cố, hàng loạt giao dịch bị ngưng trệ

VTV.vn - Trong khoảng thời gian khớp lệnh xác định giá đóng cửa, hệ thống toàn sàn HSX đã đột ngột không thể thực hiện khớp lệnh.