TV& VIDEO

Sở giao dịch chứng khoán

Tháng 9, huy động hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 9, huy động hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

VTV.vn - Tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 4.086 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.