Sở giao dịch chứng khoán

Chứng quyền có đảm bảo dự kiến “chào sàn” vào tháng 5

Chứng quyền có đảm bảo dự kiến “chào sàn” vào tháng 5

VTV.vn - Thông tin này được đưa ra tại buổi hội thảo về Chứng quyền có đảm bảo - Khung pháp lý và các vấn đề cần lưu ý do HOSE tổ chức.