TV& VIDEO

Sở giao dịch chứng khoán

Bloomberg: Việt Nam sẽ vượt Phillippines về tăng trưởng TTCK năm 2017

Bloomberg: Việt Nam sẽ vượt Phillippines về tăng trưởng TTCK năm 2017

VTV.vn - Nhận định này được đưa ra dù 4 năm trước, giá trị giao dịch bình quân hàng ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chỉ đạt 50 triệu USD, bằng khoảng 1/4 TTCK Manila.