Sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam đưa ý tưởng thành lập sàn giao dịch cho DN khởi nghiệp tại AOSEF

Việt Nam đưa ý tưởng thành lập sàn giao dịch cho DN khởi nghiệp tại AOSEF

VTV.vn - Sáng nay (14/4), Đại hội thường niên của Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF) đã được tổ chức.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive