TV& VIDEO

sổ hồng

Từ ngày 3/3, thời gian cấp sổ đỏ chỉ còn 15 ngày

Từ ngày 3/3, thời gian cấp sổ đỏ chỉ còn 15 ngày

VTV.vn - Từ ngày 3/3, thời gian cấp sổ đỏ sẽ chỉ còn 15 ngày thay vì mất tới 30 ngày như hiện nay.