TV& VIDEO

sở hữu iPhone

Chưa tới 10% người dùng iPhone sẽ nâng cấp lên iPhone 7

Chưa tới 10% người dùng iPhone sẽ nâng cấp lên iPhone 7

VTV.vn - Một điều tra của Quartz cho thấy, do không có nhiều thay đổi về thiết kế, chưa tới 10% người dùng đang sở hữu iPhone có kế hoạch lên đời iPhone 7.