TV& VIDEO

Sở Lao động

Dâng hoa lên hơn 21.000 phần mộ liệt sỹ tại Quảng Trị

Dâng hoa lên hơn 21.000 phần mộ liệt sỹ tại Quảng Trị

VTV.vn - Ngày 6/2, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, tổ chức Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" .