TV& VIDEO

Sở Lao động

Yêu cầu Hải Dương làm rõ việc bổ nhiệm quá nhiều lãnh đạo cấp phòng

Yêu cầu Hải Dương làm rõ việc bổ nhiệm quá nhiều lãnh đạo cấp phòng

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương làm rõ việc bổ nhiệm quá nhiều lãnh đạo cấp phòng.