TV& VIDEO

sở nội vụ

Chủ tịch Hà Nội bác kế hoạch tuyển 1.000 công chức

Chủ tịch Hà Nội bác kế hoạch tuyển 1.000 công chức

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê bình Sở Nội vụ vì ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, cấp phường không đúng quy trình.