TV& VIDEO

sở nội vụ

Đà Nẵng không tiếp nhận viên chức, công chức ngoài thành phố

Đà Nẵng không tiếp nhận viên chức, công chức ngoài thành phố

VTV.vn - Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức là người ngoài thành phố về làm việc tại các cơ quan hành chính.