Sở Tài nguyên

TP.HCM: Đề xuất áp giá thị trường làm cơ sở cho đền bù giải phóng mặt bằng

TP.HCM: Đề xuất áp giá thị trường làm cơ sở cho đền bù giải phóng mặt bằng

VTV.vn - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề nghị cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường.