TV& VIDEO

Sở Tài nguyên

Hà Nội xây dựng lộ trình xóa bỏ bếp than tổ ong

Hà Nội xây dựng lộ trình xóa bỏ bếp than tổ ong

VTV.vn - Hà Nội sẽ xóa dần bếp than tổ ong vào năm 2020 và thay thế bằng một loại bếp cải tiến thân thiện với môi trường.