TV& VIDEO

sơ tán dân

Ứng phó với bão số 10: Đã di dời được 18.500 hộ dân

Ứng phó với bão số 10: Đã di dời được 18.500 hộ dân

VTV.vn - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Về tình hình sơ tán dân, đến sáng hôm nay (15/9), chúng ta đã di dời được 18.500 hộ".