sơ tán dân

Sóc Trăng khẩn trương sơ tán dân để tránh bão số 16

Sóc Trăng khẩn trương sơ tán dân để tránh bão số 16

VTV.vn -Theo dự báo, Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão số 16 vào bờ. Vì vậy, địa phương đã thực hiện việc sơ tán dân ở nơi xung yếu.