TV& VIDEO

sơ tán khẩn cấp

Syria hoàn tất sơ tán khẩn cấp tại Đông Ghouta

Syria hoàn tất sơ tán khẩn cấp tại Đông Ghouta

VTV.vn - Ngày 29/12, các nhân viên cứu hộ tại Syria đã hoàn thành đợt sơ tán các bệnh nhân tại Đông Ghouta hiện do phe đối lập bao vây và kiểm soát.