TV& VIDEO

sơ tán lao động

Hoàn tất sơ tán lao động Việt Nam tại Libya về nước

Hoàn tất sơ tán lao động Việt Nam tại Libya về nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, ngày 21/9, đã có thêm 175 lao động Việt Nam tại Libya về nước.