TV& VIDEO

Sơn Tùng M-TP

Miniso mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Miniso mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

VTV.vn - Miniso vừa công bố sẽ tăng gấp 10 lần số lượng cửa hàng hiện có tại Việt Nam bằng hình thức nhượng quyền thương hiệu.