TV& VIDEO

sông Lan Thương

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác sông Lan Thương – Mekong sẽ diễn ra vào tuần tới

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác sông Lan Thương – Mekong sẽ diễn ra vào tuần tới

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác sông Lan Thương - Mekong (LMC) đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 23/3 tới tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam Trung Quốc.