Song Tử Tây

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ sinh kế cho người dân các đảo huyện Trường Sa

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ sinh kế cho người dân các đảo huyện Trường Sa

VTV.vn - Từ tháng 6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện đề án "Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dệt lưới tại các xã đảo, thị trấn ở Trường Sa".