TV& VIDEO

Song Tử Tây

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

VTV.vn - Sáng 2/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Cà Mau đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong khi đó, cơn áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông vẫn đang mạnh dần.