TV& VIDEO

sông Vu Gia

Lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ vẫn ở mức báo động khẩn cấp

Lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ vẫn ở mức báo động khẩn cấp

VTV.vn - Lũ nhiều sông ở Trung Bộ vẫn ở mức báo động khẩn cấp, tình trạng ngập lụt sẽ tiếp diễn trên diện rộng.