TV& VIDEO

Sony

Sony sẽ thẳng tay loại cổng 3.5mm trên smartphone?

Sony sẽ thẳng tay loại cổng 3.5mm trên smartphone?

VTV.vn - Sau Apple và Google, Sony có thể sẽ là hãng tiếp theo thẳng tay loại bỏ cổng 3.5mm trên smartphone của mình.