TV& VIDEO

sốt vàng

Bệnh sốt vàng có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

Bệnh sốt vàng có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo, dịch bệnh sốt vàng có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.