TV& VIDEO

start up Nhật Bản

Độc đáo bút vẽ mạch điện trên bề mặt phẳng

Độc đáo bút vẽ mạch điện trên bề mặt phẳng

VTV.vn - Một start up Nhật Bản vừa phát triển chiếc bút đặc biệt, cho phép vẽ trực tiếp các mạch điện lên bề mặt phẳng.