TV& VIDEO

startup

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo - Một trong những ưu tiên của Chính phủ

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo - Một trong những ưu tiên của Chính phủ

VTV.vn - Ngoài những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh cũng rất quan trọng với các startup.