TV& VIDEO

sự cố môi trường Formosa

Tháng 10, người dân 4 tỉnh miền Trung nhận tiền đền bù

Tháng 10, người dân 4 tỉnh miền Trung nhận tiền đền bù

VTV.vn - Theo đề án xác định bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường Formosa, người dân bị thiệt hại sẽ được nhận tiền đền bù vào tháng 10.