sự cố môi trường tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh lập 6 đoàn giám sát thống kê thiệt hại môi trường

Hà Tĩnh lập 6 đoàn giám sát thống kê thiệt hại môi trường

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc tổ chức kê khai, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive