TV& VIDEO

sự cố môi trường tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh lập 6 đoàn giám sát thống kê thiệt hại môi trường

Hà Tĩnh lập 6 đoàn giám sát thống kê thiệt hại môi trường

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc tổ chức kê khai, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương.