sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan

Giao diện thử nghiệm VTVLive