sử dụng hàn the để bảo quản

Giao diện thử nghiệm VTVLive