TV& VIDEO

sử dụng lao động

Khó khăn trong tìm kiếm lao động đi biển

Khó khăn trong tìm kiếm lao động đi biển

VTV.vn - Chưa có thời điểm nào, lao động đi biển lại khan hiếm như hiện nay.